Назад до пошуку

Oферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення та реалізацію лікарських препаратів та засобів, медичних імунобіологічних препаратів, супутніх товарів та інших форм медичного асортименту

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті ofs.apteka-puls.com. Даний договір є публічним відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми “Замовлення”, розташованої на сайті Інтернет-аптеки “Пульс”, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному та/або письмовому вигляді.

  1. Визначення термінів

1.1.Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір реалізації лікарських препаратів та засобів, медичних імунобіологічних препаратів, супутніх товарів та інших форм медичного асортименту дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар – предмет даного Договору, який був обраний Покупцем на сайті Інтернет-аптеки “Пульс” та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-аптека “Пульс” – сайт Продавця за адресою ofs.apteka-puls.com створений для укладення договорів на замовлення та реалізацію лікарських препаратів та засобів, медичних імунобіологічних препаратів, супутніх товарів та інших форм медичного асортименту на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-аптеки “Пульс” для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, а також юридична особа та фізична особа-підприємець.

1.4. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Декада-2000» (ЄДРПОУ 30478073), юридична особа, яка створена, отримала Ліцензію на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами (серія АВ №599338, видана Державною службою України з лікарських засобів 17.07.2012 р.) і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: Україна, м. Львів, вул. П. Панча, 10/54.

1.5. «Замовлення» – належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті: ofs.apteka-puls.com. заявка Покупця на придбання товарів, що адресується Продавцю.

  1. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, вказаний у “Замовленні”, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

 

  1. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює “Замовлення” в Інтернет-аптеці “Пульс” через форму «Кошик», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-аптеки.

3.2. Продавець має право відмовитися від підтвердження замовлення Покупця у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-аптеки “Пульс” Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

 

3.3.1. прізвище, ім’я, по батькові Покупця (фізичної особи) або найменування юридичної особи;
3.3.2. контактний телефон.

3.3.5. адреса пункту самовивозу (діючого аптечного закладу мережі “Пульс”).

3.3.6. код ЄДРПОУ для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної-особи підприємця.

 

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в “Кошику” Покупця на сайті Інтернет-аптеки “Пульс”.

3.5. Якщо у Продавця виникла необхідність отримання додаткової інформації, він має право звернутись до Покупця. У разі ненадання необхідної інформації, надання недостовірної та/або неповної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків згідно даного Договору.

3.6. При оформленні замовлення у електронному та/або телефонному режимі Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.
3.7. Погодження Покупця з умовами даного Публічного договору (Оферти) здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-аптеки “Пульс” або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.
3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про мету збору персональних даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця.Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

  1. Ціна і Доставка Товару

4.1 Ціна на кожну позицію Товару визначається Продавцем самостійно з урахуванням вимог чинного законодавства та вказана на сайті Інтернет-аптеки “Пульс”. Всі ціни на Товари вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ. У разі зміни встановлених законодавством ставок податків і зборів та/або зміни умов щодо надання пільг з оподаткування ціни на Товари на сайті можуть зазначатись у гривнях з урахуванням діючих на момент реалізації Товару ставок оподаткування.

4.2 Ціна за одиницю Товару може змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Ціна “Замовлення” (ціна даного Договору) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Покупцем товарів та поміщених у віртуальний “Кошик”.

4.4. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-аптеки “Пульс”.

4.5. Покупець здійснює оплату вартості замовленого Товару у національній валюті України шляхом готівкового або безготівкового перерахування грошових коштів на поточний (розрахунковий) рахунок Постачальника у пункті самовивозу (діючому аптечному закладі мережі “Пульс”). Днем здійснення платежу вважається день, в який сума, що підлягає сплаті, надійшла на поточний (розрахунковий) рахунок Постачальника.

4.6.Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в накладній на товар, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду, комплектності та термінів придатності товару.

4.7. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника: з моменту отримання Товару Покупцем в місці самовивозу (діючому аптечному закладі мережі “Пульс”).

 

  1. Права та обов’язки Сторін

 

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар, якість, кількість, комплектність та асортимент якого відповідає вимогам нормативної документації, “Замовленню” Покупця та умовам даного Договору.

5.1.2. За вимогою Покупця надати сертифікати (та інші супровідні документи щодо якості) у паперовому та/або електронному вигляді протягом 2-х робочих днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги.

5.1.3. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-аптеки “Пульс”. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.2.2. В односторонньому порядку відмовитись від даного Договору у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

5.3 Покупець зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-аптеки “Пульс”.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, передбачені п. 3.3 цієї Оферти, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для здійснення реалізації Покупцеві замовленого Товару.

 

  1. Умови повернення Товару

6.1. При вирішенні питань, що виникають при поверненні товару Сторони погодились керуватись нормами Закону України «Про захист прав споживачів», Постановою КМУ від 19.03.1994 р. №172 “Про реалізацію окремих положень Закону України “Про захист прав споживачів”, наказу МОЗ від 19.07.2005 р.

6.2. Лікарські засоби та вироби медичного призначення належної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, поверненню не підлягають.

6.3. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.4. Вимоги Покупця щодо придбаного Товару розглядаються після пред’явлення останнім розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а щодо технічно складних побутових товарів — після пред’явлення розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу».

6.5. Обмін виробів медичного призначення належної якості, призначених для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю Покупця здійснюється Продавцем впродовж протягом 14 днів з моменту придбання Товару та за умови не перебування Товару у використанні, збереження його товарного вигляду, споживчих властивостей, пломб, ярликів, а також наявності розрахункового документа, виданого Покупцю.

6.6. Якщо на момент обміну, передбаченого п. 6.5. даного Договору, аналогічного товару немає у продажі, Покупець має право: придбати будь-який інший товар з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості або розірвати договір та повернути сплачені кошти у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару у продаж. Продавець зобов’язується у день надходження товару у продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

  1. Відповідальність Сторін

7.1.Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.2. Продавець не несе відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків згідно даного Договору у разі ненадання необхідної інформації, надання недостовірної та/або неповної інформації Покупцем.

7.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
7.4.Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, повені та інших природних аномалій, що виникли незалежно від волі Продавця та /або Покупця після укладення цього договору.Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 

  1. Конфіденційність і захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-аптеки “Пульс” при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на збір, обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

  1. Інші умови

9.1. Всі правовідносини, які виникають з даного Договору регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також вживаними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів сумлінності і справедливості.

9.2. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

9.3. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору.

9.4. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору.

9.5. Покупець може завантажувати з сайту Інтернет-аптеки “Пульс” матеріали тільки для особистого (некомерційного) використання. Використання (в т. ч. шляхом копіювання) будь-якої інформації, що зазначена на сайті Інтернет-аптеки “Пульс” можливе лише з використанням гіперпосилання: ofs.apteka-puls.com.

9.5.Інформація та інші матеріали розміщені на офіційному сайті Інтернет-аптеки “Пульс” представлені виключно в інформаційних цілях і не повинні трактуватись Покупцем як альтернатива консультації лікаря. Товариства з обмеженою відповідальністю «Декада-2000» не несе відповідальності за будь-який встановлений Покупцем діагноз, якщо рішення щодо нього було прийняте останнім самостійно виключно на підставі розміщеної на сайті Інтернет-аптеки “Пульс” інформації.

9.7. Вся інформація, розміщена на сайті Інтернет-аптеки “Пульс” є інтелектуальною власністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Декада-2000».

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Декада-2000»

Код ЄДРПОУ: 30478073

Юридична адреса:79020, м. Львів, вул. П.Панча, буд.10 кв.54

п/р UA373005280000026006601365399

у банку ПАТ “ОТП БАНК”, м. Київ,

МФО 300528

ІПН 304780713072

Свідоцтво платника ПДВ: 18160266

Тел./факс: (032) 245-11-18

 

Генеральний директор

_______________ Гронь Р. В.